binhnonglanh
04.35149453

Bình nước nóng - Bình nóng lạnh chất lượng giá cả tốt nhất Việt Nam

 

Bình nước nóng - Bình nóng lạnh thông dung cho gia đình

Bình nước nóng Picenza 30Se (i)
Model:Pi 30L (Si; E)
Dung tích: 30L
Giá bán:1.850.000 VND
Bình trực tiếp ariston VERO (IM-4522) EP, có bơm
Model:ariston VERO (IM-4522) EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.870.000 màu trắng , 2.970.000 màu khác VND
Bình nước nóng Ariston Star 15L
Model:Ariston Star 15L
Dung tích: 15 lít
Giá bán:2.100.000 VND
Bình nước nóng Ariston Ti SS 15L
Model:Ti SS 15L
Dung tích: 15L
Giá bán:3.230.000 VND
Bình nước nóng Ariston Ti Silver 30L
Model:Ti SS 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.980.000 VND
Bình nước nóng Ferroli QQ EVO 30L- 30 lít màu ghi
Model:QQ EVO 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:2.250.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli QQ EVO AE 30L - 30 lít màu xanh
Model:QQ EVO AE 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:2.480.000 VND
Bình nước nóng ARISTON S20SERIES
Model:S20SERIES
Dung tích: 20L
Giá bán:2.430.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-T30
Model:FORZA LF-T30
Dung tích: 30L
Giá bán:2.450.000 VND
Bình nóng lạnh Funiki tráng men 20L (Dòng HP)
Model:HP 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:1.700.000 VND
Đèn sưởi nhà tắm DBA1C
Model:DBA1C
Dung tích:
Giá bán:1.000.000 VND
Đèn sưởi nhà tắm DBA2A
Model:DBA2A
Dung tích:
Giá bán:1.200.000 VND
Ariston SLIM 20
Model:Slim 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:2.600.000 VND
Ariston SLIM 30
Model:SL 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.300.000 VND
Ariston ANDRIS LUX 15L
Model:ANDRIS LUX 15L
Dung tích: 15L
Giá bán:2.570.000 VND
Ariston ANDRIS LUX 30L
Model:ANDRIS LUX 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.250.000 VND
Bình nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Model:IM 9EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:3.500.000 VND
Bình nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.600.000 VND
Bình nước nóng Jatec X3, X5-E ( Rửa bát)
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.100.000 VND
 

Bình nước nóng - Bình nóng lạnh dùng cho nhà hàng khách sạn

Picenza 40Se (i)
Model:Pi 40L (Si; E)
Dung tích: 40L
Giá bán:2.450.000 VND
Bình nước nóng Ariston Ti PRO 50L
Model:Ti PRO 50L
Dung tích: 50 Lít
Giá bán:3,370,000 VND
Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50SH (ngang)
Dung tích: Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50 V (Đứng)
Dung tích: Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore Dung tích: từ 50, 80,100,125, 150, 200, 300, 500. Côngsuất: 25000/5000W
Model:Aquastore Dung tích: từ 50, 80,100,125, 150, 200, 300, 500
Dung tích: 50L, 80L,100L,125L, 150L, 200L, 300L, 500L
Giá bán:Liên hệ VND