binhnonglanh
04.35149453

Bình nước nóng - Bình nóng lạnh chất lượng giá cả tốt nhất Việt Nam

 

Bình nước nóng - Bình nóng lạnh thông dung cho gia đình

Bình nước nóng Picenza 30Se (i)
Model:Pi 30L (Si; E)
Dung tích: 30L
Giá bán:1.850.000 VND
Bình trực tiếp ariston VERO (IM-4522) EP, có bơm
Model:ariston VERO (IM-4522) EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:3.070.000 màu trắng , 2.970.000 màu khác VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-C15
Model:FORZA LF-C15
Dung tích: 15L
Giá bán:2.480.000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli LAMBORGHINI FORZA LF-T30
Model:FORZA LF-T30
Dung tích: 30L
Giá bán:2.650.000 VND
Bình nóng lạnh Funiki tráng men 20L (Dòng HP)
Model:HP 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:1.700.000 VND
Ariston SLIM 20
Model:Slim 20L
Dung tích: 20L
Giá bán:2.800.000 VND
Ariston SLIM 30
Model:SL 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.500.000 VND
Ariston ANDRIS LUX 15L
Model:ANDRIS LUX 15L
Dung tích: 15L
Giá bán:2.770.000 VND
Ariston ANDRIS LUX 30L
Model:ANDRIS LUX 30L
Dung tích: 30L
Giá bán:3.450.000 VND
 

Bình nước nóng - Bình nóng lạnh dùng cho nhà hàng khách sạn

Picenza 40Se (i)
Model:Pi 40L (Si; E)
Dung tích: 40L
Giá bán:2.450.000 VND
Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50SH (ngang)
Dung tích: Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50 V (Đứng)
Dung tích: Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore Dung tích: từ 50, 80,100,125, 150, 200, 300, 500. Côngsuất: 25000/5000W
Model:Aquastore Dung tích: từ 50, 80,100,125, 150, 200, 300, 500
Dung tích: 50L, 80L,100L,125L, 150L, 200L, 300L, 500L
Giá bán:Liên hệ VND
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza