binhnonglanh

Bình nóng lạnh Ariston - Bình nước nóng Ariston - Model 2015 kiểu dáng đẹp

  Bình nước nóng ARISTON SLIM
Ariston SLIM 20
Ariston SLIM 20,Máy nước nóng Ariston 20L,Bình nóng lạnh Ariston Slim 20L
Model:Slim 20L
Dung tích:20L
Giá bán:2.800.000 VND
Ariston SLIM 30
Ariston SLIM 30,Máy nước nóng Ariston 30L,Bình nóng lạnh Ariston Slim 30L
Model:SL 30L
Dung tích:30L
Giá bán:3.500.000 VND
  Bình nước nóng ARISTON Series: ANDRIS LUX 15-30
Ariston ANDRIS LUX 15L
Ariston ANDRIS LUX 15L,Máy nước nóng Ariston ANDRIS LUX 15L,Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS LUX 15L
Model:ANDRIS LUX 15L
Dung tích:15L
Giá bán:2.770.000 VND
Ariston ANDRIS LUX 30L
Ariston ANDRIS LUX 30L,Máy nước nóng Ariston ANDRIS LUX 30L,Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS LUX 30L
Model:ANDRIS LUX 30L
Dung tích:30L
Giá bán:3.450.000 VND
  Bình nước nóng Ariston ANDRIS RS 15-30
Bình nước nóng Ariston ANDRIS RS 15L
Bình nước nóng Ariston ANDRIS RS 15L,Máy nước nóng Ariston ANDRIS RS 15L,Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS RS 15L
Model:ANDRIS RS 15L
Dung tích:Dung tích 15 lít
Giá bán:2,560,000 VND
Ariston ANDRIS RS 30
Ariston ANDRIS RS 30,Máy nước nóng Ariston ANDRIS RS 30,Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS RS 30
Model:ANDRIS RS 30
Dung tích:Dung tích 30 lít
Giá bán:2.980.000 VND
  ARISTON ANDRIS R 15-30
Bình nước nóng ANDRIS R 15
Bình nước nóng ANDRIS R 15,Máy nước nóng ANDRIS R 15,Bình nóng lạnh ANDRIS R 15
Model:ANDRIS R 15
Dung tích:15L
Giá bán:2.500.000 VND
Ariston ANDRIS R 30
Ariston ANDRIS R 30,Máy nước nóng Ariston ANDRIS R 30,Bình nóng lạnh Ariston ANDRIS LUX 30L
Model:ANDRIS R 30
Dung tích:30L
Giá bán:2.790.000 VND
  Bình Ariston trực tiếp có bơm
Bình trực tiếp ariston VERO (IM-4522) EP, có bơm
Bình trực tiếp ariston VERO (IM-4522) EP, có bơm,Máy nước nóng trưc tiếp ariston VERO (IM-4522) EP,Bình nước nóng trực tiếp ariston VERO (IM-4522) EP
Model:ariston VERO (IM-4522) EP
Dung tích:Trực tiếp
Giá bán:3.070.000 màu trắng , 2.970.000 màu khác VND
  Bình Ariston trực tiếp không có bơm
Bình trực tiếp ariston VERO không bơm
Bình trực tiếp ariston VERO không bơm,Máy nước nóng trưc tiếp ariston VERO không bơm,Bình nước nóng trực tiếp ariston VERO không bơm
Model:ariston VERO
Dung tích:Trực tiếp
Giá bán:2.410.000 trắng , màu khác + 100k VND
  Ariston Pro Series - Bình bảo hành 7 năm
Ariston Pro Series 50 lít
Ariston Pro Series 50 lít,Máy nước nóng Ariston Pro Series 50 lít,Bình nước nóng Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50SH (ngang)
Dung tích:Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Ariston Pro Series 50 lít
Ariston Pro Series 50 lít,Máy nước nóng Ariston Pro Series 50 lít,Bình nước nóng Ariston Pro Series 50 lít
Model:Ariston Pro R 50 V (Đứng)
Dung tích:Dung tích 50 lít
Giá bán:3,400,000 VND
Ariston Pro Series 40 lít
Ariston Pro Series 40 lít,Máy nước nóng Ariston Pro Series 40lít,Bình nước nóng Ariston Pro Series 40 lít
Model:Ariston Pro R 40 SH (Ngang)
Dung tích:Dung tích 40 lít
Giá bán:3,150,000 VND
  Ariston Star Series - Hệ thống kiểm soát an toàn tích hợp ELCB - bảo hành 5 năm
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza