binhnonglanh

Bình nóng lạnh Picenza - Bình nước nóng Picenza - Báo giá rẻ nhất

  Bình nóng lạnh Picenza SI Series có chống giật - Bảo hành 7 năm
Picenza 15E
Picenza 15E,Máy nước nóng Picenza 15 lít,Bình nước nóng Picenza 15E
Model:Pi 15E
Dung tích:15L
Giá bán:1.530.000 VND
Picenza 20E
Picenza 20E,Máy nước nóng Picenza 20 lít,Bình nước nóng Picenza 20E
Model:Pi 20E
Dung tích:20L
Giá bán:1.730.000 VND
Bình nước nóng Picenza 30Se (i)
Bình nước nóng  Picenza 30Se (i),Máy nước nóng Picenza 30 lít,Bình nước nóng Picenza 30Se (i)
Model:Pi 30L (Si; E)
Dung tích:30L
Giá bán:1.850.000 VND
Picenza 40Se (i)
Picenza 40Se (i),Máy nước nóng Picenza 40 lít,Bình nước nóng Picenza 40Se (i)
Model:Pi 40L (Si; E)
Dung tích:40L
Giá bán:2.450.000 VND
  Bình nóng lạnh Picenza S series - Không có chống giật
Bình Picenza 15S
Bình Picenza 15S,Bình Picenza 15S,Bình nước nóng Picenza 15L
Model:Picenza 15S
Dung tích:15L
Giá bán:1.370.000 VND
Bình Picenza 20S
Bình Picenza 20S,Bình Picenza 20S,Bình nước nóng Picenza 20L
Model:Picenza 20S
Dung tích:20L
Giá bán:1.550.000 VND
Bình Picenza 30S
Bình Picenza 30S,Bình Picenza 30S,Bình nước nóng Picenza 30L
Model:Picenza 30S
Dung tích:30L
Giá bán:1.650.000 VND
  Bình nóng lạnh Picenza bình ngang
Bình nóng lạnh Picenza N20ED
Bình nóng lạnh Picenza N20ED,Bình nước nóng Picenza ngang,Bình Picenza ngang 20 lít
Model:Picenza N20ED
Dung tích:20L
Giá bán:1.900.000 VND
Bình nóng lạnh Picenza N30ED
Bình nóng lạnh Picenza N30ED,Bình nước nóng Picenza ngang,Bình Picenza ngang 30 lít
Model:Picenza N30ED
Dung tích:30L
Giá bán:2.150.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza