binhnonglanh

Bình nóng lạnh Rossi - Bình nước nóng Rossi - Báo giá rẻ nhất

  Bình nóng lạnh Rossi
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 15L - TI ,chống giật
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 15L - TI ,chống giật,Máy nước nóng Rossi RT 15L,Bình nước nóng Rossi RT 15L
Model:Rossi RT 15L
Dung tích:15L
Giá bán:1.730.000 VND
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 20L - TI ,chống giật
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 20L - TI ,chống giật,Máy nước nóng Rossi RT 20L,Bình nước nóng Rossi RT 20L
Model:Rossi RT 20L
Dung tích:20L
Giá bán:1.850.000 VND
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 30L - TI ,chống giật
Bình Nóng Lạnh ROSSI RT 30L - TI ,chống giật,Máy nước nóng Rossi RT 30L,Bình nước nóng Rossi RT 30L
Model:Rossi RT 30L
Dung tích:30L
Giá bán:1.950.000 VND
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza