binhnonglanh

Bình nước nóng trực tiếp

Từ khóa: Bình nước nóng trực tiếp , Bình nóng lạnh trực tiếp , Máy nước nóng trực tiếp

Bình trực tiếp ariston VERO (IM-4522) EP, có bơm
Model:ariston VERO (IM-4522) EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:3.070.000 màu trắng , 2.970.000 màu khác VND
Bình trực tiếp ariston VERO không bơm
Model:ariston VERO
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.410.000 trắng , màu khác + 100k VND
Bình nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Model:IM 9EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:3.500.000 VND
Bình nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.600.000 VND
Bình nước nóng Jatec X3, X5-E ( Rửa bát)
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.100.000 VND
Bình nước nóng trực tiếp , Bình nóng lạnh trực tiếp , Máy nước nóng trực tiếp
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza