binhnonglanh

Bình nước nóng trực tiếp

Từ khóa: Bình nước nóng trực tiếp , Bình nóng lạnh trực tiếp , Máy nước nóng trực tiếp

Bình nước nóng Ariston Bello màu bạc,xanh,xanh nhạt,vàng nhạt,xanh có hoa văn (không có bơm)
Model:BELLO màu bạc,xanh,xanh nhạt,vàng nhạt,xanh có hoa văn
Dung tích: Bình trực tiếp
Giá bán:2.150.000 VND
Bình trực tiếp ariston VERO (IM-4522) EP, có bơm
Model:ariston VERO (IM-4522) EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.870.000 màu trắng , 2.970.000 màu khác VND
Bình trực tiếp ariston VERO không bơm
Model:ariston VERO
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.210.000 trắng , màu khác + 100k VND
Ariston Bello màu bạc,xanh,xanh nhạt,vàng nhạt,xanh có hoa văn ( có bơm)
Model:BELLO màu bạc,xanh,xanh nhạt,vàng nhạt,xanh có hoa văn
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.800.000 VND
Ariston FE-4522EP xanh, vàng, đỏ, đen, bạc có bơm
Model:Ariston FE-4522EP xanh, vàng, đỏ, đen, bạc
Dung tích:
Giá bán:3,400,000 VND
Ariston S3 - 4522E màu xanh, bạc (không có bơm)
Model:Ariston S3 - 4522E màu xanh, bạc
Dung tích:
Giá bán:2,410,000 VND
Bình nước nóng Ariston S3 - 4522E màu xanh, bạc (có bơm)
Model:Ariston S3 - 4522E màu xanh, bạc
Dung tích:
Giá bán:3,560,000 VND
Bình nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Model:IM 9EP
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:3.500.000 VND
Bình nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.600.000 VND
Bình nước nóng Jatec X3, X5-E ( Rửa bát)
Model:IM 9E
Dung tích: Trực tiếp
Giá bán:2.100.000 VND
Bình nước nóng trực tiếp , Bình nóng lạnh trực tiếp , Máy nước nóng trực tiếp
Sản phẩm mới nhất

Bình Ariston Pro 30L(BH 7 năm) có bộ chống giật

Bình nóng lạnh Ferroli

Bình nóng lạnh Picenza